Tack för i år!

Så kan vi lägga vårt 25-årsjubileum till handlingarna. Nu tar vi nya tag! Jubileumspjäsen ”Jubileet” blev inte den succé vi hoppats på. Spelveckan började annars bra trots ruskväder och rekordliten publik: Vi fick fina recensioner i både P 4  Dalarna och i Dala-Demokraten, som förutspådde en publiksuccé. Men mottagandet blev mer blandat än någonsin tidigare. Å ena sidan applåder och kramar och gratulationer för att vi vågat ta steget till en djupare pjäs med mer innehåll. Å andra sidan besvikelse hos många, som hade väntat sig något helt annat av ett lustspel på Skinnarbacken. Publiksiffran blev totalt 1.337 personer. Tack till alla som kom!  Men det kommer sällan mindre än 2.000 personer till vår spelvecka. Och det är dyrt att spela teater – även om amatörteater bygger på hundratals ideella timmar, kostar en spelvecka på Skinnarbacken minst en kvarts miljon kronor. I år gick vi back 65.000 kronor – det hade blivit större om inte Husby Hembygdsförening generöst bjudit på scenhyran. Men nu tar vi nya tag! Vi letar efter ett lustspel / en fars! Nästa sommar ska publiken få skratta!