Kontakt

 

Vill du ha kontakt med vår förening?

 

Ring:

070-2115338

 

Skriv till: 

Föreningen Husby Bygdespel

c/o Busk

Ansta 162

783 93 Stora Skedvi

 

Maila:

info@husbybygdespel.se