Styrelsen

Ordförande

Ebbe Kindblom  070 – 66 97 025

Kassör

Anna-Lotta Sjöstrand

Sekreterare

Ulla Kleberg

Övriga ledamöter

Lena Eriksson, Pia Eriksson

Suppleant

Stephanie Örjas