Styrelsen


Ordförande

Pia Eriksson 0768-232427


Kassör

Anna-Lotta Sjöstrand


Sekreterare

Stephanie Heinz


Övriga ledamöter

Lena Eriksson, Ebbe Kindblom


Suppleant

Elin Hessman

Adress

Skinnarbacksvägen 20

77697 DALA-HUSBY

Följ oss

Email

Copyright © All Rights Reserved