Styrelsen


Ordförande

Pia Eriksson 0768-232427


Kassör

Anna-Lotta Sjöstrand


Sekreterare

Ida Fransson


Övriga ledamöter

Elin Hessman, Elisabeth Malmberg